BÖLÜM DETAYLARI

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

FİZİK TEDAVİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir

 

ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zihinsel engel bir hastalık değildir ve akıl hastalıklarıyla karıştırılmaması gerekir. Zihinsel engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta, kendilerinden beklenen sosyal tepkileri göstermekte zorluk çekebilirler.

OTİZM

Otizm bir çeşit gelişim bozukluğu olarak tabir edilir. Bu rahatsızlık 0 ile 3 yaş arası dönemde belirtilerini göstermeye başlar. Sosyal hayatı etkileyen bir rahatsızlıktır. Otizmin kesin bir tedavisi henüz bulunmamıştır, yaşam boyu süregelen olan bir rahatsızlıktır. Ancak doğru tedavi ve erken teşhis ile otizmin baskın etkileri en aza indirilebilir. Erken tanı ve tedaviler ile otizmli bireyler topluma kazandırılabilirler. Otizm sahibi kişilerde çevresiyle iletişim kurmakta güçlük çekme durumu görülmektedir. Sözel ya da fiziksel iletişim kurma güçlüğü bu rahatsızlığın en temel özellikleridir. Erken tanı koyulabilmesi ve doğru tedavilere yönlendirilebilmesi için hastalığın belirtileri bilinmelidir ve erken yaşta çocuklar gözlemlenmeli, gerekirse bir doktora başvurulmalıdır.

DOWN SENDROMU

Down sendromu, genetik düzensizlik sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozomun bulunması ve bu durum sonucunda ortaya çıkacak olan genetik bir farklılıktır. Tanımı daha da basite indirgemek gerekir ise, sağlıklı insanların kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu durum 21. kromozom çiftinden dolayı 47 kromozom olmaktadır. Bu fazladan bir kromozom ise sendroma yakalanan insanlarda zihinsel ve fiziksel birtakım sorunlara yol açmaktadır. Genetik bir düzensizliğin sonucunda oluşan down sendromu hasatalığı maalesef ki ömür boyu devam etmektedir. Yani günümüzde bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır

İŞİTME ENGELLİLER

Odyogram kişinin işitebildiği ses miktarını ve iki kulaktaki işitme kaybını gösteren bir grafiktir. Grafiğin başında 125’ten 8000’e kadar sayılar yer alır. Bunlar frekans, yani farklı ses perdeleridir. Bireyin herhangi bir frekansta verilen sesi işitmemesi durumunda “işitme engeli” var demektir. İşitme engeli ve tiplerinin farklı dereceleri bulunmaktadır.

Duyma yetisini tamamen yada kısmen kaybetmiş kişilere “İşitme engelli” denir.